HAV
Ett kort ord med mångskiftande betydelser. Två tredjedelar av jordens yta täcks av hav, det både avskiljer och förenar. Bakom de stora haven fann upptäcktsresanden nya världsdelar. Över haven har man idkat handel sedan urminnes tider, och även idag sker största delen av världhandeln längs vattenvägar. Havet erbjuder en arbetsplats för sjöfartens yrkesfolk. Ur dess djup håvar fiskaren sin fångst och på dess vågor drömmer sig nöjesseglaren till fjärran länder. Havet har alltid intresserat och fascinerat människan.FARTYG
Under årtusenden har människan byggt farkoster: kanoter, båtar och fartyg. Länge utgjorde vinden kraftkällan, därefter ångkraft och senare motorn. Skeppsbygget har under olika tider följt den tekniska utvecklingen och skapat ändamålenliga farkoster. Skeppsbygget har gett arbetsplatser åt kustbefolkningen och skapat skickliga hantverkare.HISTORIA
Hav, fartyg och sjöfarare har utgjort en viktig del av Europas och hela världens historia. Sjövägarna lade grunden till handeln mellan olika världsdelar och inledde utvevcklingen mot dagens globala handel. Även i vårt lands historia har de maritima kontakterna varit viktiga: genom vårt eget Östersjön har Finland blivit en del av Europa och över dess vågor har förmedlats såväl handelsvaror som kulturinfluenser. Havet har utgjort skådeplatsen för ekonomisk konkurrens och krig, det har på många olika sätt inverkat på de människors öden som bebott kusterna.

Är du intresserad av dessa ämnen? Vill du veta mera om hav, fartyg och sjöfartshistoria?